Historik

Med anor från 1500-talet ligger Christineholm vid Nyköpingsån där Sörmland är som vackrast. I ägarlängden finns namn som Warmholz, Creutz, Bonde och De Geer. I och med nuvarande ägare Johan Wachtmeister, har gården funnits i familjen över 200 år.