Jordbruk

Jordbruket omfattar ca 550 ha med inriktning på spannmål, oljeväxter och ärtor. All odling är miljö- och kvalitetssäkrad genom certifieringsorganet IP-lantbruk (Svenskt Sigill). Bioenergi odlas på ca 35 ha i form av salix.

 

Svenskt Sigill