Skogsbruk

Skogsbruket är certifierat enligt PEFC och omfattar ca 1000 ha skogsmark. Skogsvård utförs med egen personal.

Under 2020 har Christineholm gjort en omfattande naturvårdsgallring med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Syftet med stödet är skötsel av 2,3 ha natur- och kulturmiljö i skog. Vi är mycket stolta över stödet och visar gärna upp åtgärderna. Kontakta oss för mer info.