Klövviltsjakt

Christineholms areal uppgår till ungefär 2 000 ha, därutöver arrenderas ytterligare ca 400 ha skogsmark för jakt, i syfte att få till en så bred och god jaktupplevelse som möjligt. På marken finns idag frilevande älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, rådjur, räv, samt övriga jaktbara vilt såsom bäver och and.

Jaktverksamheten på Christineholm bedrivs  utifrån de tre ledorden: jaktupplevelse, jaktsäkerhet och jaktetik.

Klövviltsjakten hos oss sker med ca 12 skyttar och med professionella hundförare i sökandet efter våra klövviltsarter (älg, kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin). Vi jagar normalt 4 såtar under en dag. Vi anordnar jakter enligt kundens önskemål, men förslag på upplägg kan exempelvis vara följande:

08.00  morgonsamling med kaffe och smörgås
08.30  jaktstart med 2 drev
12.00  lunch
13.45  jakt fortsätter med 1-3 drev
17.00  viltparad och summering
17.30  kaffe

Arrangemang med boende (Lodge Långhalsen alt. på Christineholm) samt ytterligare måltider kan erbjudas.

För jakttidtabell gällande Sörmland, se Svenska Jägareförbundets hemsida.